0915.916.915

Blog

Yêu cầu tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng Liên Chiểu

(NDH) Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án Cảng Liên Chiểu theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến các vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo quy định của pháp luật, trong đó cần so sánh các phương án tổ chức giao thông đến Bến cảng Tiên Sa và Bến cảng Liên Chiểu để chọn phương án tối ưu (trong đó, khẳng định rõ sự cần thiết có hay không đầu tư Bến cảng Liên Chiểu để đáp ứng yêu cầu về vận tải hàng hóa, chắc chắn an toàn giao thông, hiệu quả đầu tư của dự án và chắc chắn mục tiêu phát triển bền vững).

Thông báo cũng chỉ rõ, Khu bến cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) chỉ đạt công suất khai thác dao động 6 triệu tấn/năm, không đạt được công suất khai thác theo quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, việc giải tỏa giao thông khu vực Tiên Sa ngày càng khó khăn do nhu cầu giao thông ở khu vực ngày càng tăng cao, việc đầu tư phát triển mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn nên rất khó thực hiện và khó đạt được hiệu quả đầu tư trong GĐ GĐ này.

Cảng Tiên Sa hiện không đạt được công suất khai thác theo quy hoạch đã được phê duyệt. Ảnh: Báo Giao Thông

Do vậy, việc nâng cấp Khu bến cảng Liên Chiểu để đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa bằng các con phố biển và phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và của Đà Nẵng cần được sớm triển khai.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu và xác định việc đầu tư cảng Liên Chiểu dần thay thế cho cảng Tiên Sa là cần thiết và cấp bách.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý có đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Đà Nẵng, trước mắt giao UBND TP đảm nhận toàn bộ việc đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đầu tư các hạng mục công trình xây dựng của dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (dự án) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Việc giao chính thức cơ quan chủ quản của dự án sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư, trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close