0915.916.915

Blog

TP HCM yêu cầu giảm ít nhất 50% thời gian phê duyệt dự án

(NDH) Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM được đề nghị cần giảm ít nhất 50% thời gian xét duyệt, phê duyệt một vài dự án đầu tư so có quy định hiện hành.

UBND TP HCM vừa yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư đề xuất các giải pháp cải cách hành chính mới, để phục vụ hiệu quả cho người dân và công ty.

Trong đó, Sở được yêu cầu phải giảm ít nhất 50% thời gian xét duyệt, phê duyệt các dự án đầu tư so có quy định hiện hành. Ngoài ra, Sở phải phân bổ kế hoạch đầu tư công tập trung vào 9 ngành dịch vụ chủ yếu, 4 ngành công nghiệp trong yếu và các chương trình đột phá của thành phố.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 và lập danh mục các công trình, dự án trung tâm mời gọi đầu tư cũng phải được đẩy mạnh.

Hàng quý, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ thống kê lũy kế công ty có số vốn đăng ký kinh doanh từ 100 tỷ đồng và từ 1.000 tỷ đồng trở lên, phân theo ngành nghề kinh doanh chính.

Từ quý I, Sở sẽ tổ chức cập nhật tình hình công ty giải thể, ngừng làm việc vào báo cáo kinh tế – văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng của thành phố.

Từ quý III, Sở sẽ tổng kết 5 năm thực hiện công tác thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, cũng như lập quy hoạch mới phát triển kinh tế – xã hội thành phố GĐ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close