0915.916.915

Blog

TP.HCM: Sẽ áp giá thị trường làm cơ sở cho đền bù giải phóng mặt bằng?

Sở Tài nguyên và Môi trường đô thị yêu cầu cho phép sử dụng tài liệu mua bán phân khúc thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường, thuê giải đáp khảo sát giá đất để tính bồi thường ở thời điểm có chủ trương thực hiện dự án có thu hồi đất.

Nhằm giải quyết ách tắc, tồn đọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để đẩy nhanh công đoạn giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Công văn số 4818/VPCP-NN ngày 11/5/2017.

Đáng chú ý, về giá để tính bồi thường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố yêu cầu cho phép sử dụng thông tin mua bán phân khúc thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường, thuê giải đáp khảo sát giá đất để tính bồi thường ở thời điểm có chủ trương thực hiện dự án có thu hồi đất đồng thời cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận giá đất dự trù để tính bồi thường, giá tái an cư để lấy ý kiến người dân.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bổ sung quy định việc tách bồi thường, hỗ trợ, tái an cư thành tiểu dự án để tổ chức thực hiện độc lập có dự án đầu tư xây dựng công trình trên đất sẽ thu hồi; thậm chí áp dụng quy định này đối có cả các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công-tư (PPP) mà công ty cam đoan ứng vốn chi trả.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, cần bổ sung quy định về cơ chế ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy hoạch nhằm tạo quỹ đất sạch, dự trù mặt bằng để thực hiện dự án hoặc đấu thầu, chọn lọc nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất; bổ sung quy định phải bố trí vốn dự trù đầu tư để chủ đầu tư phối hợp có địa phương bồi thường, hỗ trợ, tái an cư, thuê giải đáp điều tra xã hội học, khảo sát giá đất… ngay khi có ý định, chủ trương đầu tư dự án xây dựng trên đất bị thu hồi.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến tháng 6/2018, trên địa bàn thành phố còn 133 dự án chưa hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư hoặc chưa hoàn thành việc thu hồi đất có gần 24.500 trường hợp chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và hơn 27,7 triệu m2 chưa thu hồi.

Nguyên nhân là do công đoạn bàn giao mặt bằng của đa số các dự án chậm so có thời điểm xác định ở chọn lọc phê duyệt dự án đầu tư, dẫn tới phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái an cư. Cơ chế quản lý tài chính và đầu tư chưa đồng bộ để đáp ứng yêu cầu của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Việc phát triển, quản lý quỹ nhà ở, đất ở tái an cư chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có cơ chế xã hội hóa phát triển các khu tái an cư; chưa khai thác tốt quỹ đất 20% ở các dự án nhà ở thương mại của công ty để đầu tư nhà ở xã hội.

Thủ tục, trình tự bồi thường, hỗ trợ tái an cư chưa đầy đủ, hay điều chỉnh, gây khó khăn cho quá trình thực hiện. Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, thành phố đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, quy hoạch phát triển đô thị được điều chỉnh và ngày càng mở rộng làm tăng lên khối lượng các dự án phải thu hồi đất, bỗi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Một số khu vực đã có quy hoạch, có chủ trương thu hồi đất nhưng chậm triển khai như các Khu đô thị Bắc Nhà Bè, Nam Bình Chánh, Tây Bắc Củ Chi… ảnh hưởng đến ích lợi người dân, phát sinh mua bán nhà đất bằng giấy tay, xây dựng không phép./.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close