0915.916.915

Blog

Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2018

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố tài chính, hình ảnh công ty trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành.

Cụ thể, năng lực tài chính biểu hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn…); uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng.

Top 10 chủ đầu tư BĐS danh tiếng 2018

Trong khi đó, tiêu chí đánh giá của các chuyên gia được xây dựng dựa trên khảo sát chuyên gia trong ngành; khảo sát người dân đang sinh sống ở Hà Nội và TP. HCM về mức độ hài lòng có các sản phẩm/dịch vụ BĐS; độ tin cậy của các thương hiệu nhà thầu và công ty sản xuất – kinh doanh chất liệu xây dựng.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát công ty về tình hình vận hành, số lượng dự án, công đoạn triển khai dự án… trong năm 2017 – 2018 cũng được sử dụng như 1 nhân tố bổ sung nhằm xác định vị thế của công ty trong ngành.

Theo các chỉ tiêu xếp hạng đó, top 10 chủ đầu tư BĐS uy tín ngoài các công ty quen thuộc là Tập đoàn Vingroup, thì năm nay có các cái tên mới như Khang Điền, C.E.O

Danh sách top 10 chủ đầu tư BĐS uy tín 2018:

Top 10 chủ đầu tư BĐS danh tiếng 2018

Theo Vietnam Report, trong tương lai, uy tín của các công ty này sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tạo lập sự tự tin của bản thân công ty đó và xây dựng niềm tin có công chúng khi Việt Nam thực sự hội nhập vào có các thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Cùng có việc xếp hạng top 10 uy tín, Vietnam Report cũng tiến hành khảo sát các công ty ngành BĐS, xây dựng, chất liệu xây dựng về triển vọng ngành trong năm 2018 – 2019. Qua kết quả khảo sát, Vietnam Report cho rằng các công ty đều tỏ ra lạc quan về vận hành đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới đây.

Các khách hàng đang xem chuyên mục bat dong san quyhoach.net của https://quyhoach.net

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close