0915.916.915

Blog

Sớm điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng

(NDH) Việc điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng Lạch Huyện sẽ được triển khai để cung cấp nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về việc đầu tư các dự án ở khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, trong đó có dự án bến cảng Lạch Huyện.

Việc điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng phải tạo sức thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài. Điều này nhằm chắc chắn và nâng cao tính tranh giành quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu, hàng hóa trung chuyển thông qua cảng và phải sớm được thực hiện. Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch dự án là phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) và khu dịch vụ hậu cần sau cảng – dịch vụ logistics.

Ảnh minh họa.

Về điều chỉnh quy hoạch phát triển khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp có UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phát triển các bến cảng còn lại (sau các bến số 3, 4 được quy hoạch để thực hiện di dời cảng Hoàng Diệu của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) của cảng Lạch Huyện.

Công ty CP Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4 cần phải thực hiện nhanh, đúng pháp luật, có tính tranh giành lâu dài. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ thống nhất có yêu cầu của UBND TP Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 của công ty này để phục vụ việc di dời cảng Hoàng Diệu; đáp ứng công đoạn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của Hải Phòng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chọn lọc.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp có các bộ, ban ngành và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các mô hình ban quản lý khai thác cảng biển theo hướng không phát sinh tổ chức, bộ máy mới, trong đó có hình thức thí điểm. Ban quản lý Khu kinh tế ven biển thực hiện tính năng quản lý đầu tư xây dựng và phát triển các khu bến cảng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, áp dụng thống nhất đối có cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng và cảng Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở mô hình ban quản lý khai thác cảng biển, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, chọn lọc việc đầu tư các bến cảng còn lại thuộc cảng Lạch Huyện.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close