0915.916.915

Blog

Siết chặt tín dụng tiêu dùng vào bất động sản

(NDH) Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị siết chặt tín dụng có một vài dự án BOT, BT giao thông; kiểm soát tín dụng tiêu dùng, nhất là liên quan đến nhà đất.

Theo chỉ thị về các nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu thanh tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ thanh tra đột xuất các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng cho vay cao vào nhà đất, chứng khoán, tiêu dùng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ.

Các tổ chức tín dụng cần kiểm soát tốc độ tăng trưởng cho vay theo chỉ tiêu năm 2018 đã thông qua; kiểm soát tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng đối có các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh nhà đất, chứng khoán; tín dụng có các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng (nhất là liên quan đến nhà đất). Mục đích sử dụng vốn cũng cần được kiểm soát chặt.

Theo thống kê 5 tháng đầu năm của NHNN, dư nợ tín dụng ở ngày 31/5 tăng 6,16% so có cuối năm trước. Cơ quan quản lý cho biết dư nợ tín dụng tăng ngay từ các tháng đầu năm. Cơ cấu tín dụng đã hướng vào các lĩnh sản xuất kinh doanh, đặc thù là các lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối có các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát nghiêm ngặt, chắc chắn an toàn vận hành ngân hàng.

Trong 5 tháng đầu năm ở TP HCM, tăng trưởng tín dụng cũng đã đạt tốc độ cao 6,42%. Trong đó, dư nợ tín dụng bất động sản chiếm mật độ 10,8% tổng dư nợ, cao hơn hẳn mật độ trung bình trên cả nước.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close