0915.916.915

Blog

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và cấp “sổ đỏ” ở Thủ đô

Ủy ban Nhân dân đô thị Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện 1 số thủ tục, chắc chắn rút ngắn thời gian cấp phép thi công từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày
Để triển khai tốt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai giảm tối đa thời gian thực hiện nhưng vẫn chắc chắn và không ngừng nâng cao chất lượng công tác cấp phép trên địa bàn.

Đối có các đơn vị thực hiện thủ tục kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Cụ thể, thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Thời gian góp ý đối có đồ án kiến trúc quy hoạch, kiến trúc xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Thời gian kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các công ty kinh doanh nước sạch cũng phải nhanh chóng nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ công dụng nhiệm vụ và phân cấp rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị nêu trên của các sở, ngành và đơn vị.

Dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đồng thời, rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, chắc chắn rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20/6/2018.

Ngoài ra, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp có sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên thông 1 số thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng cấp phép xây dựng.

Cùng đó, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền có đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

Mặt khác, nghiên cứu sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Theo chỉ đạo của thành phố, các đơn vị liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/6./.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close