0915.916.915

Blog

Quảng Ninh: Không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo ngành Xây dựng cần không ngừng nghỉ rà soát, chủ động tìm hiểu một vài quy hoạch để chắc chắn tính đồng bộ, kết nối một vài quy hoạch. Liên quan đến việc cấp phép thi công cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra để tránh các sai phạm.

Song song đó, Sở Xây dựng cũng cần tham mưu cho tỉnh khuyến khích phát triển các chất liệu xây dựng nhân tạo, chất lượng tốt để đưa vào các công trình xây dựng. Thực hiện thanh, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phân cấp cho các địa phương trong nghiên cứu thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành Xây dựng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong công tác quản lý quy hoạch, trách nhiệm không chỉ riêng ngành Xây dựng, mà còn là trách nhiệm chung của các địa phương. Do vậy, các địa phương cần phối hợp nghiêm ngặt có Sở Xây dựng về các nội dung liên quan. Riêng đối có công tác quản lý đô thị, các địa phương cần xây dựng quy chế kiến trúc để thực hiện; xây dựng quy hoạch khu vực thu gom chất thải rắn, nước thải sinh hoạt cụ thể.

Đối có vấn đề quy hoạch, dứt khoát phải thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Do đó, Sở Xây dựng, các địa phương và đơn vị được giao thẩm quyền quản lý cần tăng cường hiệu quả trong công tác nghiên cứu, lập, thẩm định, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch. Đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ các quy hoạch, tránh sự chồng chéo, quy hoạch sau phá vỡ quy hoạch trước. Trong phân cấp quản lý quy hoạch cần phải chắc chắn tính hài hòa, thống nhất giữa các cấp.

Đối cóvấn đề nhà đất, cần quan tâm đến xây dựng nhà ở cho người có lương thấp, đặc thù là cho đối tượng là công nhân các khu công nghiệp; tuyệt đối không phê duyệt các dự án có mục đích phân lô, bán nền.

Ngoài ra, Sở Xây dựng và các địa phương, đơn vị liên quan cần tiếp tục chú trọng nâng cao công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị. Cụ thể, trong quản lý xây dựng, cần rà soát, xem xét kỹ toàn bộ các dự án, công trình để chắc chắn triển khai theo đúng kiến trúc, không phá vỡ quy hoạch; nghiên cứu giảm dần việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ sét, thay vào đó là các chất liệu mới, phù hợp để đưa vào các công trình, dự án.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close