0915.916.915

Blog

Quảng Ninh kêu gọi đầu tư loạt dự án tổng giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chọn lọc về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, lôi kéo đầu tư năm 2019, định hướng đến năm 2020.

Theo chọn lọc, danh mục dự án được kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thuộc các lĩnh vực giao thông có 10 dự án có quy mô hơn 16.060 tỷ đồng; lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật KCN và đô thị có 21 dự án có quy mô hơn 23.000 tỷ đồng; lĩnh vực văn hoá, dịch vụ du lịch, thương mại có 17 dự án có quy mô hơn 39.000 tỷ đồng…

Đối có các dự án do các sở, ngành, địa phương đề xuất không nằm trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh 2019, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn chỉnh thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư cấp địa phương và phục vụ việc xây dựng Danh mục xúc tiến đầu tư các năm thứ hai.

Dưới đây là danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư năm 2019:

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close