0915.916.915

Blog

Quảng Ninh dừng 3 đồ án quy hoạch

(NDH) 3 đồ án quy hoạch bị dừng thực hiện gồm Trung tâm bảo tàng sinh thái Hạ Long ở phường Hồng Hải, Trung tâm văn hoá Làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, Tôn tạo phong cảnh tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBDN Quảng Ninh, vừa ký văn bản về việc dừng thực hiện lập 3 đồ án quy hoạch do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long triển khai thực hiện.

Cụ thể, các đồ án bị dừng gồm quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 của Trung tâm bảo tàng sinh thái Hạ Long ở phường Hồng Hải, Trung tâm văn hoá Làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long, Tôn tạo phong cảnh tổng thể đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long.

Với đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm bảo tàng sinh thái Hạ Long, UBND Quảng Ninh huỷ bỏ các văn bản liên quan đến phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng, quy hoạch chi tiết xây dựng dự án, các văn bản ban hành liên quan quá trình triển khai lập, thực hiện dự án.

Quy hoạch Trung tâm bảo tàng sih thái Hạ Long được phê duyệt từ năm 2002. Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh, cách tân về vị trí xây dựng. Hiện nay, lô đất chuẩn bị xây dựng được điều chỉnh quy hoạch thành khu khách sạn, dịch vụ cấp cao.Đảo Ti Tốp ở Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Webdulich.

Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm văn hoá Làng chài Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long được chấp thuận chủ trương từ năm 2007. Tuy nhiên, sau đó, UBND Quảng Ninh chỉ đạo phê duyệt đề án sắp xếp, quản lý, kết nối nhà bè trên Vịnh Hạ Long nên dự án không tiếp tục được triển khai.

Đồ án cuối cùng là Tôn tạo phong cảnh tổng thể đảo Ti Tốp, UBND Quảng Ninh cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết từ 2010. Sau đó, tỉnh giao Công ty TNHH Nam Tùng nghiên cứu quy hoạch tổng thế dự án, phương án đầu tư, quản lý và khai thác dịch vụ ở đảo Ti Tốp.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close