0915.916.915

Blog

Phê duyệt chủ trương xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN hơn 2.200 tỷ ở Bắc Ninh

(NDH) Dự án đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C thuộc địa phận thị trấn Chờ và 3 xã tỉnh Bắc Ninh có vốn đầu tư 2.234 tỷ đồng có 16% vốn của Tổng doanh nghiệp Viglacera.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký chọn lọc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà đầu tư là Tổng công ty Viglacera – CTCP. Dự án có quy mô 219,22 ha có vốn đầu tư dự án 2.234 tỷ đồng có thời hạn 50 năm. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 357,4 tỷ đồng, vốn vay là 558,5 tỷ đồng và vốn khác là 1.318 tỷ đồng.

Dự án thuộc địa phận thị trấn Chờ và các xã Đông Tiến, Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tiến độ thực hiện dự án trong 5 năm kể từ khi chọn lọc chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm về năng lực nhà đầu tư được chọn lọc, chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện dự án. Dự án chỉ được triển khai sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể cam đoan của nhà đầu tư về công đoạn thực hiện dự án, công đoạn góp vốn và huy động vốn và công đoạn xây dựng căn bản đưa công trình vào làm việc. Ban quản lý có trách nhiệm ưu đãi đầu tư theo quy định đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án.

Các cơ quan liên quan phối hợp có chủ đầu tư giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, chắc chắn ổn định cuộc sống và việc làm cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp; triển khai các giải pháp liên quan đến cuộc sống người lao động, trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close