0915.916.915

Blog

Muốn làm thủ tục xây dựng, doanh nghiệp phải chi hơn 64 triệu đồng

(NDH) Sáng 17/8, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lần đầu mở bán báo cáo Chỉ số phân tích kinh phí tuân thủ TTHC năm 2018. Trong đây, nhóm thủ tục thi công có kinh phí tuân thủ cao nhất có 64,1 triệu VND.

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTCH năm 2018 đánh giá chi phí thực ở mà công ty và tổ chức phải chi trả để thực hiện TTHC theo quy định hiện hành.

Trong báo cáo, nhóm thủ tục xây dựng có chi phí tuân thủ cao nhất có 64,1 triệu VND. Mặc dù chi phí thời gian không cao nhất, nhưng chi phí trực tiếp cao nổi bật đã làm nhóm thủ tục này trở nên đắt đỏ bậc nhất. Theo tính toán, chi phí trực tiếp công ty cần hoàn thiện hồ sơ hồ sơ chiếm là 93% toàn bộ chi phí, 7% còn lại là chi phí thời gian.

Báo cáo cũng cho thấy chi phí thực hiện cùng 1 thủ tục có sự khác biệt giữa các địa phương. Với thủ tục xây dựng, các tỉnh vùng kinh tế trung tâm phía Bắc có mức chi phí tuân thủ cao nhất, gấp gần 2,3 lần so có mức trung bình cả nước. Trong khi đó, mức chi phí tuân thủ ở các tỉnh vùng kinh tế trung tâm phía Nam chỉ tương đương 20% mặt bằng chung. Mức chi phí này ở các tỉnh thuộc vùng kinh tế trung tâm miền Trung lại xấp xỉ mức trung bình trên cả nước.

Nhóm thủ tục dẫn đầu có mức chi phí tuân thủ thấp nhất là thuế có mức 73.750 đồng. Tiếp sau là khởi sự kinh doanh/đăng kí kinh doanh và hải quan có mức chi phí tuân thủ lần lượt là 720.700 đồng và 3.500.000 đồng.

Mục tiêu của báo cáo nhằm làm căn cứ để các địa phương chấn chỉnh, tìm ra cách thức kéo giảm chi phí thời gian và tiền bạc cho công ty. Trên thực ở, đã có nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá về các thủ tục hành chính, như các chỉ số môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số năng lực tranh giành quốc gia của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ở trong nước cũng có các chỉ số như năng lực tranh giành cấp tỉnh (PCI)…

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close