0915.916.915

Blog

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

(NDH) Mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối có một vài khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Theo Quyết định 355 của Thủ tướng, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối có các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở xã hội là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/4/2019.

Theo Nghị định 100 ngày 20/10/2015, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định ở các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay có thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận có ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close