0915.916.915

Blog

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra khách sạn tự gắn mác sao

(NDH) UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch tiếp tục rà soát, kiểm tra và có giải pháp xử lý đối có 1 số khách sạn ở tỉnh chưa được cấp nguyên tắc sao nhưng quảng cáo, niêm yết sao để lôi kéo khách du lịch.

Trong văn bản gửi Sở Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở này chủ trì, phối hợp có các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh đối có các khách sạn trên địa bàn tỉnh chưa được cấp tiêu chuẩn sao nhưng quảng cáo, niêm yết sao để thu hút khách du lịch.

Theo báo cáo của Sở Tài chính trước đó, qua kiểm tra 10 khách sạn có tiêu chuẩn sao, chỉ có 5 khách sạn đã được công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn sao (hạng sao). Các khách sạn có giá bán thực ở thấp hơn giá niêm yết, chỉ đạt dao động 56% giá kê khai có Sở Tài chính.

Khách sạn chưa đạt tiêu chuẩn sao sai thực ở, chưa làm thủ tục cấp sao nhưng quảng cáo 2 sao, 3 sao, 4 sao. Công suất phòng ở thời điểm kiểm tra thấp, chỉ đạt 45%; các khách sạn đang có chương trình khuyến mại để thu hút khách nhưng chỉ có 1 đơn vị gửi hồ sơ thông báo khuyến mại đến Sở Công Thương.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Du lịch tổng hợp tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, ảnh hưởng xấu đến vận hành du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close