0915.916.915

Blog

HoREA kiến nghị không đánh thuế đối với nhà dưới 1 tỷ đồng

HoREA yêu cầu không áp thuế đối có nhà ở có giá trị từ 1 tỷ đồng trở xuống để hỗ trợ thiết thực cho các người có lương trung bình thấp và người có lương thấp trong xã hội. HoREA cảm thấy dự án Luật Thuế tài sản của Bộ Tài chính đề xuất không áp thuế đối có nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở xuống thì chưa thật thỏa đáng.
HoREA tán thành việc áp dụng mức thuế suất 1% “đối có đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà thuộc đối tượng chịu thuế không đưa vào sử dụng”; và áp dụng mức thuế suất 2% “đối có đất và nhà thuộc đối tượng chịu thuế lấn, chiếm”, để khuyến khích đưa nhà, đất vào sử dụng, tránh lãng phí, chống bao chiếm, đầu cơ nhà, đất hoặc để răn đe các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà, đất, như dự thảo luật là cần thiết.

Mức thuế phải nộp nhìn chung là thấp vì được tính theo bảng giá đất của cấp tỉnh, có thuế suất 0,03% (đối có đất ở trong hạn mức); 0,07% (đối có phần diện tích không quá 3 lần hạn mức); 0,15% (đối có phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức). Do vậy, HoREA nhận thức được sự cần thiết xây dựng Luật Thuế tài sản, trong đó, có thuế đất ở, nhà ở, nhất là trong GĐ sau năm 2020.

Ở các nước khác thì đất đai thuộc có tư nhân, không có khoản thu ngân sách “tiền sử dụng đất” như ở nước ta. “Tiền sử dụng đất” giai đoạn này không phải là 1 sắc thuế vì đang được quy định bởi Luật Đất đai và là 1 nguồn thu quan trọng của ngân sách.
“Tiền sử dụng đất” đang là “ẩn số”, là “gánh nặng”, cách tính tiền sử dụng đất đang tạo ra cơ chế “xin – cho”, nhũng nhiễu và công ty phải mất rất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục hành chính này.
“Tiền sử dụng đất” đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành nhà ở, như chiếm dao động trên dưới 10% trong giá thành căn hộ chung cư chung cư; chiếm dao động trên dưới 30% trong giá thành nhà phố; chiếm dao động trên dưới 50% trong giá thành villa.
Do vậy, HoREA cảm thấy việc xây dựng dự án Luật Thuế tài sản (đánh thuế đất ở, nhà ở) cần đi đôi có việc sửa đổi chính sách và cơ chế tính “tiền sử dụng đất”, theo hướng quy định “tiền sử dụng đất” là 1 sắc thuế đánh trên vận hành “chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở”, có thuế suất dao động 10% – 15%, tính trên bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, được điều chỉnh hàng năm phù hợp có giá phân khúc, để chắc chắn tính minh bạch, loại trừ cơ chế “xin-cho”, để giảm mức thu “tiền sử dụng đất” rất nặng giai đoạn này về mức hợp lý hơn.
Trên cơ sở đó, sẽ bổ sung thuế tài sản đất ở, nhà ở, để tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước.
Về giá tính thuế và thuế suất theo dự án Luật Thuế tài sản của Bộ Tài chính, HoREA tán thành việc xác định giá 1m2 đất tính thuế là giá 1m2 đất ở bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, vì chắc chắn được tính minh bạch.
HoREA cho rằng việc đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,4% đối có đất ở, đất xây dựng nhà chung cư, nhà ở có giá trị trên 1 tỷ đồng (theo đề xuất của hiệp hội) có thể đón nhận được khi so sánh có thuế suất của nhiều nước.

Các quý khách đang xem chuyên mục bat dong san quyhoach.net của https://quyhoach.net

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close