0915.916.915

Blog

Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 5.500 ha đất trong năm 2019

(NDH) HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 có tổng diện tích hơn 5.500 ha.

HĐND thành phố Hà Nội cũng thông qua danh mục 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, có diện tích là 518 ha.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách 2019 của HĐND thành phố.

Các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, chắc chắn bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2019.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá công đoạn triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, chắc chắn mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công khai danh mục các dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn có dự án. Đồng thời, phải thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái an cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, chắc chắn người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close