0915.916.915

Blog

Hà Nội công khai 39 dự án bị chấm dứt hoạt động

(NDH) UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) mở bán công khai những dự án bị chấm dứt vận hành, bị thu hồi đất sau khi đã đi vào hoạt động hồ sơ xử lý theo quy định.

UBND TP Hà Nội vừa đồng ý có đề xuất từ cuối tháng 8 của Sở KH&ĐT về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt vận hành.

Mỗi dự án bị chấm dứt vận hành phải được lập thành hồ sơ xử lý riêng và phải được quản lý, lưu trữ ở Sở KH&ĐT. Các dự án bị chấm dứt vận hành, bị thu hồi đất đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Trong 39 dự án, UBND Hà Nội có chỉ đạo riêng đối có từng nhóm. Với nhóm 16 dự án đã thực hiện chấm dứt vận hành theo quy định, Sở KH&ĐT công bố công khai và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

Nhóm 4 dự án đã chấm dứt vận hành đối có nhà đầu tư cũ, sẽ tổ chức chọn lọc nhà đầu tư mới để triển khai thực hiện dự án. Sở KH&ĐT có nhiệm vụ rà soát, hoàn tất thủ tục chấm dứt vận hành của dự án và đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án mới.

Đối có nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt vận hành, UBND TP giao Sở KH&ĐT hoàn tất thủ tục chấm dứt vận hành theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

Về nhóm 5 dự án cần tiếp tục rà soát, UBND Hà Nội giao Sở KH&ĐT chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý dứt điểm.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close