0915.916.915

Blog

EVN phải chi hàng nghìn tỷ cho tái định cư thủy điện Sơn La

Mục tiêu của đề án là đến năm 2025 lương bình quân đầu người của vùng tái an cư tăng gấp 3 lần năm 2014 và không còn hộ nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội vùng tái an cư thủy điện Sơn La.

Theo đó, đề án trên được thực hiện từ năm 2018 – 2025, chia thành 2 GĐ, trong đó GĐ 1 từ năm 2018 – 2020; GĐ 2 từ năm 2021 – 2025.

Tổng vốn đầu tư của đề án là 6.945 tỷ đồng, trong đó Sơn La 5.141 tỷ, Điện Biên 926 tỷ, Lai Châu 878 tỷ. Nguồn vốn này được lấy từ vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); vốn huy động của dân và các nguồn hợp pháp khác.

Đề án áp dụng thực hiện cho 82 xã, phường, thị trấn có điểm tái an cư tập trung, xen ghép của 99 khu trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thuộc dự án di dân, tái an cư thủy điện Sơn La; trong đó: tỉnh Sơn La: 57 xã; tỉnh Điện Biên: 09 xã; tỉnh Lai Châu: 16 xã. Tổng số thôn, bản là 410 bản có 21.820 hộ tái an cư, trong đó hộ gốc là 20.340 và hộ phát sinh là 1.480 hộ và 222 thôn bản sở ở có 24.508 hộ bị ảnh hưởng.

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa; tăng mật độ lao động được đào tạo nghề ở nông thôn; cải thiện và nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân sau tái an cư dự án thủy điện Sơn La, không còn hộ có nguy cơ tái nghèo.

Cụ thể, đến năm 2020, lương bình quân đầu người tăng gấp 2 lần năm 2014 và mật độ hộ nghèo giảm còn dưới 10%; đến năm 2025 lương bình quân đầu người tăng gấp 3 lần năm 2014 và không còn hộ nghèo.

Đến năm 202 giảm mật độ lao động nông nghiệp đến năm 2020 còn 73%, đến năm 2025 còn 65%; đào tạo chuyển đổi nghề và việc làm cho 47.036 người, bình quân mỗi năm đào tạo được 5.880 người.

Đồng thời, nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các khu, điểm tái an cư phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng tái an cư thủy điện Sơn La trên địa bàn các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chắc chắn tiêu chí nông thôn mới.

Bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống, sản xuất cho 500 hộ dân tái an cư ven hồ thuộc huyện Quỳnh Nhai và huyện Mường La, tỉnh Sơn La chưa có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất cho người dân sau tái an cư thủy điện Sơn La do thiếu đất sản xuất và ảnh hưởng bởi sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

ỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch và thương mại và sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng ở các khu, điểm tái an cư và dân sở ở nhường đất bị ảnh hưởng…

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close