0915.916.915

Blog

Dự án quá 3 năm chưa thực hiện ở TP HCM có thể bị điều chỉnh, hủy bỏ

(NDH) TP HCM đưa ra nhiều phương án chấn chỉnh hiện trạng và quản lý đất đai trên địa bàn, trong đây giao một số quận, huyện đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ dự án quá 3 năm chưa thực hiện.

UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án đã quá 3 năm được giao đất mà chưa thực hiện. Thành phố cũng xử lý các dự án đã có chọn lọc thu hồi đất và phương án bồi thường, tái an cư nhưng chưa triển khai thực hiện, nhất là các công trình trọng tâm, các trường hợp có chọn lọc thu hồi đất trước 1/7/2014.

Các nội dung công việc và các loại pháp lý không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, công ty cũng được hủy bỏ. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến tăng lên mức độ 3, 4.

UBND các quận, huyện được giao đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án quá 3 năm chưa thực hiện cũng như dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng. Cùng có đó, các quận, huyện cần lập danh sách quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, ngăn chặn hành vi lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, sử dụng đất sai mục đích…

Những dự ánquá 3 năm chưa thực hiện cũng như dự án thu hồi đất, có sử dụng đất lúa, đất rừng có thể được điều chỉnh, thu hồi. Ảnh minh họa: DDDN.

Thanh tra TP có trách nhiệm tăng cường thanh tra trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; đề xuất xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý; đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành; giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện.

Trước đó vào tháng 8, ở Hội nghị công bố Nghị quyết 80 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu đối có các dự án đã được giao trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nếu không triển khai sẽ bị thu hồi.

Cụ thể, các dự án trong quy hoạch đã được ghi vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở quận, huyện đã được công bố 3 năm nhưng không thực hiện thì công bố hủy bỏ dự án và giải quyết ích lợi cho người dân.

Còn đối có các dự án đã có chọn lọc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà chậm đưa vào sử dụng thì chủ đầu tư phải có văn bản gia hạn thời gian thực hiện 24 tháng theo quy định và chuyển cơ quan thuế thu nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản yêu cầu gia hạn hoặc sau khi gia hạn 24 tháng không đưa vào sử dụng thì UBND TP thu hồi theo quy định.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close