0915.916.915

Blog

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp

(NDH) Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch kỳ cuối (2016 – 2020), đến 2020, Đồng Tháp sẽ có dao động 250 ha đất công nghệ cao, hơn 17.400 ha đất thành thị.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp có 270.596 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,97%; đất phi nông nghiệp là 67.789 ha, chiếm 19,44%; đất công nghệ cao là 0,07% có 250 ha, gần 10% đất khu kinh tế (31.936 ha) và 17.451 ha đất đô thị.

Đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 258.239 ha; khu lâm nghiệp 4.926 ha; khu phát triển công nghiệp 2.556 ha; khu thương mại – dịch vụ 599 ha và khu đô thị có 2.277 ha. Từ năm 2016 đến 2020, 7.862 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020). Đồng thời, tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng và rừng; phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước phù hợp giữa khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ có đất trồng lúa, đất rừng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng cần được đẩy mạnh.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Đồng Tháp cần phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo làm căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

Việc thanh, kiểm tra sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng cần được tăng cường thực hiện. Ngoài ra, Đồng Tháp được yêu cầu kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, dùng sai mục đích.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close