0915.916.915

Blog

Đầu tư Khu công nghiệp Hải Sơn, Long An tổng vốn hơn 489 tỷ đồng

(NDH) Thủ tướng vừa chọn lọc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư thi công và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng GĐ 3 và 4 ở tỉnh Long An.

Dự án trên được thực hiện ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa có quy mô dao động 77,81 ha, tổng nguồn vốn 489,6 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có các nội dung cam đoan của nhà đầu tư về công đoạn thực hiện; công đoạn góp vốn và huy động các nguồn vốn, công đoạn xây dựng căn bản và đưa công trình vào vận hành, công đoạn thực hiện từng GĐ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh chỉ đạo giám sát việc nhà đầu tư góp đủ vốn chủ có và vốn huy động, chắc chắn đúng công đoạn góp vốn vào dự án, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khác liên quan đến triển khai dự án theo quy định pháp luật.

Ảnh: KCN Hải Sơn.

Tỉnh Long An chịu trách nhiệm chắc chắn quyền sử dụng vị trí dự án, chắc chắn nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và đấu thầu.

Đồng thời, nhà đầu tư cần được nhận ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; yêu cầu nhà đầu tư rà soát, điều chỉnh các nội dung chi tiết của Dự án theo các khuyến nghị ở văn bản thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có việc điều chỉnh mật độ đất trồng cây xanh.

Tỉnh chịu trách nhiệm về các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; độc đáo việc triển khai thực hiện dự án phù hợp có các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo giám sát việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo đúng công đoạn, chấp hành quy định về bảo vệ môi trường và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành trong quá trình triển khai đầu tư, xây dựng và vận hành khu công nghiệp; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp có nhà đầu tư triển khai các giải pháp liên quan đến cuộc sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close