0915.916.915

Blog

Đà Nẵng rút lại đề nghị thu hồi đất đối với 81 dự án

Ngày 5/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký Tờ trình số 9429/TTr-UBND rút tên 81 công trình, dự án khác ra khỏi danh mục yêu cầu HĐND TP ở kỳ họp thứ 9 sắp tới thông qua việc thu hồi đất năm 2019.

Rút 81 công trình, dự án ra khỏi danh mục cần thu hồi đất năm 2019

Ngày 5/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Tờ trình số 9429/TTr-UBND thay cho Tờ trình số 9035/TTr-UBND (do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký ngày 20/11) yêu cầu HĐND TP khóa IX ở kỳ họp thứ 9 (chuẩn bị diễn ra từ ngày 11/12 đến 13/12) thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của TP Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu HĐND TP thông qua danh mục 222 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 có tổng diện tích 1.453,7020 ha; và 15 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 có tổng diện tích 23,3818 ha (trong đó có 17,2682 ha đất chuyên trồng lúa và 6,1136 ha đất khác).

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ở Tờ trình số 9035/TTr-UBND (ngày 20/11), UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu HĐND TP thông qua danh mục 303 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 có tổng diện tích 1.729,151 ha; và 17 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng có tổng diện tích 36,6774 ha (trong đó có 17,5102 ha đất chuyên trồng lúa và 19,16722 ha đất khác).Phối cảnh dự án Công viên Đại dương Sơn Trà – 1 trong số 81 dự án mà UBND TP.Đà Nẵng rút yêu cầu.

Như vậy ở Tờ trình số 9429/TTr-UBND (ngày 5/12), UBND TP Đà Nẵng đã kiểm tra, rà soát lại, đưa ra khỏi danh mục cần thu hồi đất năm 2019 đối có 81 công trình, dự án (tổng diện tích 275,449 ha) và đưa ra khỏi danh mục có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 đối có 02 dự án (tổng diện tích 13,296 ha).

Đáng chú ý, ở Tờ trình số 9429/TTr-UBND (ngày 5/12), UBND TP Đà Nẵng đã rút lại yêu cầu kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX xem xét, thông qua việc thu hồi gần 100 ha đất ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để thực hiện dự án Công viên Đại dương Sơn Trà, như đã nêu ở Tờ trình số 9035/TTr-UBND.

Cân nhắc kỹ lưỡng đối có dự án Công viên Đại dương Sơn Trà

Theo tìm hiểu của PV Infonet, ngày 31/1/2018, Thành ủy Đà Nẵng đã có Thông báo số 331-TB/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy ở cuộc họp ngày 23/01/2018 nghe Ban cán sự đảng UBND TP và các sở, ngành tính năng báo cáo về 1 số công trình, dự án được dư luận quan tâm.

Liên quan đến dự án Công viên Đại dương Sơn Trà, Thông báo số 331-TB/TU nêu rõ, đây là dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; dự án sẽ góp phần làm phong phú, phong phú sản phẩm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội TP. Tuy nhiên việc triển khai dự án có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân ở khu vực về môi trường, sinh thái, phong cảnh và tính ổn định ở các bãi biển du lịch.

Vì vậy, việc đầu tư triển khai dự án cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng các nhân tố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát tổng thể dự án, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, tác động môi trường, hệ sinh thái biển, cuộc sống người dân ở khu vực.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tính năng phối hợp có nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, chọn lọc đơn vị giải đáp có năng lực, uy tín, bí kíp để nghiên cứu, phản biện liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường của dự án trên nguyên tắc chắc chắn quy định hiện hành, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và các khu vực bãi biển. Đề xuất việc lấy ý kiến cùng đồng về dự án này.

Ngày 9/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có Thông báo số 233/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng ở cuộc họp ngày 3/10 nghe báo cáo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án của Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group).

Liên quan đến dự án Công viên Đại dương Sơn Trà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tiếp tục giao Sở TN-MT, Sở KH-ĐT khẩn trương báo cáo cụ thể kết quả thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy ở Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/01 về việc đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án này.

Ngày 8/11, Sở TN-MT Đà Nẵng có Tờ trình số 775/TTr-STNMT yêu cầu UBND TP xem xét, trình HĐND TP thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. Trong đó, Sở TN-MT đã trình 312 công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019.

Ngày 9/11, UBND TP Đà Nẵng tiến hành phiên họp thường kỳ để trao đổi và thông qua 1 số nội dung sẽ trình ở kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX. Tại đây đã có 1 số ý kiến yêu cầu chưa đưa dự án Công viên Đại dương Sơn Trà cùng 1 số công trình, dự án khác vào danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 vì chưa chắc chắn đầy đủ thủ tục và còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Qua xem xét báo cáo của Sở TN-MT và ý kiến đóng góp của các Ủy viên UBND TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo Sở TN-MT tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, hoàn chỉnh nội dung dự thảo danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019, rà soát hồ sơ chắc chắn theo đúng quy định để UBND TP trình HĐND TP ở kỳ họp thứ 9.

Chưa giải trình, tiếp thu xong

Đến ngày 16/11, Sở TN-MT Đà Nẵng có Tờ trình số 806/TTr-STNMT yêu cầu UBND TP xem xét thông qua 303 dự án, công trình thu hồi đất năm 2019 (giảm 09 công trình, dự án so có lần trình ngày 8/11). Tuy nhiên trong lần trình này, Sở vẫn chưa tiếp thu, xử lý hết các ý kiến của các Ủy viên UBND TP Đà Nẵng ở cuộc họp ngày 9/11.

Bên cạnh đó, việc thẩm định của Phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đối có nội dung do Sở TN-MT trình cũng chưa thật nghiêm ngặt, dẫn đến việc Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ký Tờ trình số 9035/TTr-UBND (ngày 20/11) yêu cầu HĐND TP thông qua danh mục 303 dự án, công trình thu hồi đất năm 2019, trong đó có Công viên Đại dương Sơn Trà cùng 1 số dự án khác chưa chắc chắn đầy đủ thủ tục và còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Tại Tờ trình số 9429/TTr-UBND (ngày 5/12), UBND TP Đà Nẵng cũng đã kiểm tra, rà soát và rút lại yêu cầu HĐND TP xem xét, thông qua việc thu hồi 225.923m2 đất (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để thực hiện dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; 4.300m2 đất (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) chuẩn bị bố trí cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sliver Shores; 107.944m2 đất (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) để thực hiện dự án Quần thể Bệnh viện quốc tế chất lượng cao…

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close