0915.916.915

Blog

Đà Nẵng rút 81 dự án ra khỏi danh sách cần thu hồi đất trong năm 2019

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đô thị Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân đô thị yêu cầu thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019.

Theo đó, rút 81 dự án cần thu hồi đất đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố trước đó.

Trước đó, ngày 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn có Tờ trình số 9035/TTr-STNMT, trình Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng có 303 dự án có diện tích đất chuẩn bị thu hồi trong năm 2019 là trên 1.729 ha.

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Nguồn: danang.gov.vn.

Đến nay, qua kiểm tra, rà soát lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2019 đối có 81 dự án chưa chắc chắn điều kiện theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cùng và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng có tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất là 222 dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi trong năm 2019 là gần 1.454ha.

Trong 81 dự án chưa chắc chắn điều kiện theo quy định mà thành phố Đà Nẵng rút ra khỏi danh sách yêu cầu Hội đồng Nhân dân thành phố thu hồi đất trong năm 2019 có dự án Công viên Đại Dương Sơn Trà. Dự án này có tổng diện tích lên đến 996.381m2 ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Đây là dự án hiện đang tạo ra dư luận trái chiều nên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang cân nhắc để đi tới chọn lọc cho phép đầu tư hay không và nếu được thì ở quy mô và mức độ như thế nào./.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close