0915.916.915

Blog

Đà Nẵng lên tiếng về bảng giá đất mới

Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng vừa cho biết việc điều chỉnh Bảng giá đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng cho biết, Khoản 1 điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định: Bảng giá đất được UBND tỉnh xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất; được HĐND cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo định kỳ 05 năm 1 lần; được công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ.

Ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng

Thực hiện đúng luật

Theo Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng, trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên phân khúc có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Về các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất, theo ông Hùng có hai trường hợp: Thứ nhất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so có giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so có giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; thứ hai, khi giá đất phổ biến trên phân khúc tăng từ 20% trở lên so có giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so có giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong dao động thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối có Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 (áp dụng kể từ ngày 01/01/2017). Qua 2 năm áp dụng, giá chuyển nhượng phổ biến trên phân khúc BDS ở Đà Nẵng có nhiều biến động, có 1 số khu vực biến động rất lớn.

"Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến ở thời điểm nghiên cứu điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất ở đô thị mật độ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn mật độ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần). Đồng thời trong năm 2017 trên địa bàn thành phố đã tiến hành đặt mới tên các con phố 1 số tuyến các con phố, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Do đó, căn cứ theo quy định thì phải điều chỉnh Bảng giá đất” – ông Hùng nhấn mạnh.

Chờ ý kiến Thủ tướng

Liên quan đến thông tin người dân nợ đất tái an cư phản ánh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng cho biết:

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất tính đến ngày 31/01/2019, tổng số hộ nợ là 7.189 hộ. Trong đó, số hộ nợ đất tái an cư là 6.958 hộ, số tiền 866,562 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hùng, quy định ở khoản 1 Điều 16 Nghị định 45 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối có hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất ở thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

Đà Nẵng vừa sửa đổi bảng giá đất nhiều tuyến các con phố trên địa bàn TP

Trước thắc mắc của người dân về thời điểm nâng giá đất như hiện hành họ không được thông báo để tiến hành nộp khoản tiền nợ trước đó, tránh tình trạng nộp số tiền quá lớn, có hộ chênh lệch trên cả tỷ đồng, ông Hùng dẫn lại quá trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh lần này.

Cụ thể, tháng 1/2018, UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng có đơn vị giải đáp để khảo giá đất phổ biến phân khúc nhằm điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố. Trong thời gian từ Quý II/2018 đến Quý III/2018, đơn vị giải đáp khảo sát giá đất phân khúc, sau đó lấy ý kiến của UBND các quận huyện, UBND phường, xã. Theo đó, UBND các quận huyện đã thống nhất về giá đất phổ biển phân khúc mà đơn vị giải đáp khảo sát và đã được Hội đồng thẩm định

Bảng giá đất thống nhất, thông quan

Ngày 09/8/2018, Sở Tài chính có Công văn số 2654 về việc chuyển kết quả khảo sát giá đất phổ biến phân khúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018 qua Sở Tài nguyên Môi trường để tiến hành các bước thứ hai; theo đó, ngày 17/9/2018, Sở Tài nguyên Môi trường đã có Công văn số 2993 gửi UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến. Sở Tài nguyên Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất, trình UBND thành phố, trình Hội đồng nhân dân để ban hành Bảng giá đất điều chỉnh. Đến ngày 31/1/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6/2019 về sửa đổi Bảng giá các loại đất ở Quyết định số 46 ngày 24/12/2016.

“Như vậy, việc điều chỉnh bảng giá đất được xây dựng trong suốt thời gian từ Quý II đến cuối Quý IV/2018.Về việc thông báo cho người dân để tiến hành nộp khoản tiền nợ, thời gian nộp tiền sử dụng đất đã được quy định ở các điều khoản của Hợp đồng giữa người dân có Trung tâm phát triển quỹ đất”.

Theo ông Hùng, đối có các hộ gia đình bị giải tỏa và nợ tiền đất tái an cư quá hạn 5 năm, UBND TP đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan. “Theo đó, Bộ Tài chính trả lời: Trong thời gian chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu UBND TP thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất tái an cư theo đúng quy định ở Nghị định 45/2014. Do đó, vấn đề này phải đợi ý kiến của Thủ tướng Chính phủ” – ông Hùng cho biết.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close