0915.916.915

Blog

Các dự án BT phải báo cáo trước ngày 30/8

Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương sẽ phải gửi báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 1 số dự án theo hình thức BT (Xây dựng-Chuyển giao) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8.

Trong công văn số 5589/BKHĐT– QLĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các dự án BT (Xây dựng – chuyển giao) gửi về Bộ này trước ngày 30/8.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 10/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ – CP thông qua các chính sách của yêu cầu xây dựng dự án Luật Đầu tư công theo hình thức PPP, đồng thời yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội dự án Luật ở kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và xem xét, thông qua ở kỳ họp thứ 8 (chuẩn bị tháng 12/2019).

Như vậy, công đoạn xây dựng Luật được Chính phủ giao là rất gấp. Nhằm tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Bộ Kế hoạch và đầu tư yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT (Xây dựng – chuyển giao) do mình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng theo đề cương được bộ giải đáp.

“Trong báo cáo này, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu cung cấp kết quả triển khai dự án BT (đánh giá, nhận xét về tác động của việc thực hiện dự án BT đối có tình hình phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đối có việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước); các hình thức chọn lọc nhà đầu tư, hình thức thanh toán (tiền hoặc quỹ đất); các khó khăn vướng mắc”, công văn của Bộ nêu rõ.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần nêu quan điểm của mình về việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP để cơ quan soạn thảo tổng hợp, đề xuất định hướng xây dựng Luật trong thời gian tới.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT.

Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định trong Luật Quản lý sử dụng tài sản công, từ ngày 1/1/2018 đã không còn áp dụng quy định ở Quyết định số 23/2015 của Thủ tướng. Quyết định này cho phép thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT.

Từ năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức này và đến nay nghị định đó chưa được ban hành.

Vì vậy, để xử lý các vấn đề liên quan trong thời gian 1 số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa được ký ban hành, Bộ Tài chính đã yêu cầu Chính phủ tạm dừng việc xem xét, chọn lọc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1/1/2018 cho đến khi nghị định trên có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính cũng đã có giải đáp các bộ, ngành, địa phương… về việc xử lý 1 số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công này từ ngày 28/3/2018.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát lại việc chấp thuận chủ trương sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close