0915.916.915

Blog

Bộ Xây dựng cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến loại hình bất động sản Condotel, officetel, shophouse

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 1 số vấn đề liên quan đến loại hình BĐS Condotel, officetel, nhà phố thương mại.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 1879 ngày 07/3/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“Về loại hình Condotel, officetel, nhà phố thương mại: Đây là loại hình BĐS pháp luật chưa quy định cụ thể do đó sẽ khó khăn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, vận hành, cấp giấy chứng nhận quyền có công trình đối có các loại hình BĐS trên. Kiến nghị sớm ban hành quy định để tạo khung pháp lý cho vận hành các loại hình này”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, công trình xây dựng đa năng có kết hợp tính năng ở (condotel, officetel, biệt thự resort…) là loại hình BĐS mới xuất hiện trong các năm gần đây. Thực hiện tính năng quản lý Nhà nước về nhà ở và phân khúc BĐS, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, đánh giá và báo cáo Thủ tướng về tình hình đầu tư kinh doanh các công trình xây dựng đa năng có kết hợp tính năng để ở (condotel, officetel, resort) và đề xuất hướng quản lý (ở Báo cáo số 137 của Bộ Xây dựng ngày 27/9/2017). Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Bộ Xây dựng, ở Văn bản số 2380 ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành địa phương như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối có loại hình công trình căn hộ cao tầng du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort biệt thự), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel); nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý, kinh doanh loại hình công trình căn hộ cao tầng du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort biệt thự) theo đúng quy định của pháp luật về du lịch và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về chế độ sử dụng đất (giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) và cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và có đối có loại hình công trình căn hộ cao tầng du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort biệt thự), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát nghiêm ngặt quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý vận hành và khai thác đối có các dự án có loại hình công trình căn hộ cao tầng du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort biệt thự), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, các Bộ, ngành đang tích cực triển khai các nhiệm vụ do Phó Thủ tướng Chính phủ giao để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn đối có các loại hình BĐS nêu trên. Về phía Bộ Xây dựng, giai đoạn này Bộ đang soạn thảo Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú, đồng thời, rà soát các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng nói chung và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng có liên quan đến các loại hình công trình này để sửa đổi, bổ sung và ban hành trong thời gian tới.

Đối có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế có liên quan, ngày 5/4/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã ký Tờ trình số 102 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật Quy hoạch đô thị, trong đó đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, công trình xây dựng đa năng có mục đích để ở. Hiện nay, việc sửa đổi bổ sung các Luật nói trên đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến phản ánh của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách bổ sung trong thời gian tới.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close