0915.916.915

Blog

Bên trong khu Him Lam Long Biên xin chuyển đất sân golf thành nhà để bán

Nếu được chấp thuận, 1 phần qui mô nằm trong công trình hơn 119ha đất Khu sân golf và dịch vụ Long Biên sẽ chuyển từ mục đích thuê cho khách chơi golf sang thi công nhà ở để phân phối.

Tháng 6 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tính năng sử dụng đất dự án Khu nhà ởHim Lam Long Biên trong Khu sân golf và dịch vụ Long Biên.

Việc điều chỉnh này thực hiện theo hướng chuyển đổi khu đất dự án sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên từ đất cây xanh gym thể thao sang đất đơn vị (nhóm nhà ở xây dựng mới).

Liên quan đến vấn đề này, xét yêu cầu của UBND TP Hà Nội, ý kiến của các Bộ liên quan và ý kiến kết luận ở cuộc họp ngày 26/9/2018 về việc điều chỉnh trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao UBND TP Hà Nội làm việc, thống nhất có các Bộ và các cơ quan liên quan để thực hiện việcđiều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Khu đất dự án Nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Đảm bảo phù hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn về chỉ tiêu đất xây cây xanh và định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đảm bảo an ninh – quốc phòng theo đúng các quy định của pháp luật quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và pháp luật về đất đai, báo cáo Thủ tướng xem xét, chọn lọc.

Những hình ảnh bên trong khu sân golf và dịch vụ Long Biên được ghi nhận trong thời gian gần đây:

Khu đô thị nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên có quy mô 7,7ha nằm trong công trình dự án Sân golf và dịch vụ Long Biên, Hà Nội (tổng diện tích 119,2ha).

Năm 2012, UBND Hà Nội ra chọn lọc phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf và dịch vụ Long Biên (trong đó có hạng mục villa cho thuê phục vụ khách đánh golf) có quy mô gần 119,2ha.

Năm 2015, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho công ty được triển khai phần 7,7ha này thành dự án riêng có tên gọi Khu nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên.

Dự án này đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc cấp phép quy hoạch mặt bằng. Tuy nhiên, sau đó, thành phố đã đồng ý cho công ty chuyển mục đích sử dụng đất sang nhà ở để bán theo yêu cầu của Sở Tài nguyên – Môi trường và UBND quận Long Biên.

Theo mặt bằng được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận, Khu nhà ở sinh thái cho thuê sẽ là các công trình nhà thấp tầng, có 73 căn, tỷ lệ xây dựng dao động 50%. Ảnh: Zing.vn.

Đến tháng 7/2018, nêu trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND TP Hà Nội làm rõ 1 số vấn đề về dánh giá quỹ đất cây xanh theo quy hoạch chung Thủ đô, làm rõ giải pháp cân bằng quỹ đất cây xanh trong khu vực quận Long Biên khi chuyển đổi quỹ đất 7,8 ha từ đất cây xanh cấp thành phố sang đất nhà ở..

…đồng thời làm rõ việc sử dụng đất quốc phòng (sân bay Gia Lâm) và tác động ảnh hưởng của vấn đề chia tách dự án Khu nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên trong tổng thể dự án Sân golf và dịch vụ Long Biên.

Việc điều chỉnh này thực hiện theo hướng chuyển đổi khu đất dự án sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên từ đất cây xanh gym thể thao sang đất đơn vị (nhóm nhà ở xây dựng mới).

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao UBND TP Hà Nội làm việc, thống nhất có các Bộ và các cơ quan liên quan để thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Khu đất dự án Nhà ở sinh thái cho thuê Him Lam Long Biên…báo cáo Thủ tướng xem xét, chọn lọc.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close