0915.916.915

Blog

Ban hành chính sách ‘gỡ vướng’ cho dự án BT

(NDH) Hợp đồng BT của một số dự án đầu tư thi công theo hình thức hợp đồng được ký trước ngày 1/1/2018 sẽ được dùng tài khoản công để chi trả.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình theo hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Theo đó, hợp đồng BT của các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng được ký trước ngày 1/1/2018 sẽ được dùng tài khoản công để thanh toán. Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại nội dung các hợp đồng BT được ký từ ngày 1/1/2018 trong đó có điều khoản dùng tài sản công để thanh toán để chắc chắn tuân thủ luật.

Các hợp đồng BT có nội dung phù hợp có quy định của pháp luật cần tiếp tục được thực hiện thanh toán theo quy định. Các hợp đồng BT có nội dung chưa phù hợp có các quy định của pháp luật thì cần được đàm phán lại cho phù hợp.

Với các dự án BT đã hoàn thành chọn nhà đầu tư trước ngày văn bản này có hiệu lực nhưng chưa ký hợp đồng BT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đàm phán, ký kết hợp đồng trên cơ sở chắc chắn tuân thủ pháp luật.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương (cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối có dự án BT) và nhà đầu tư các dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối có các sai phạm (nếu có). Các đơn vị này cũng cần chắc chắn công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản Nhà nước thì phải điều chỉnh lại hợp đồng BT. Phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách Nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác…) thì phải điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT, kịp thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, đồng thời xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close