0915.916.915

Blog

5 khu vực cát Sơn La được phê duyệt đấu giá quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Sơn La mới ban hành chọn lọc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm chất liệu thi công bình thường năm 2018 ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối có 5 khu vực cát trên sông Mã.

5 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Bản Mường Nưa II, xã Mường Lầm có diện tích 5,847 ha; Khu 2, bản Mường Tợ, xã Mường Lầm, bản Mâm diện tích 3,064 ha; bản Luấn II, xã Chiềng Sơ 12,293 ha; bản Tân Tiến, xã Chiềng Sơ 5,911 ha; bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu diện tích 10,942 ha.

Các khu vực này nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm chất liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 230 đã được HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt ở nghị quyết số 71 ngày 8/12/2017.

UBND tỉnh chỉ định Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp có các sở ngành liên quan, UBND huyện Sông Mã tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Các sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp có sở TN&MT lập dự toán kinh phí, chọn lọc và hợp đồng thuê tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cùng 1 sở ban ngành khác. Sở Tài chính phối hợp xác định giá, bước giá cho phiên đấu giá, số tiền đặt trước và tiêu chí vốn chủ có của tổ chức tham dự, trình Chính phủ phê duyệt.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close