0915.916.915

Blog

4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm được đề nghị thành quận

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội nêu yêu cầu TƯ sớm nâng 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm thành quận.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết ngành Nội vụ sáng nay, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng kiến nghị TƯ bổ sung cơ chế được áp dụng ngay bộ máy như mô hình quận (không làm tăng đơn vị hành chính) đối có 4 huyện ngoại thành: Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Theo ông Sáng, việc này giúp Hà Nội sớm áp dụng quản lý theo đô thị như xây dựng, quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị tốt hơn thay vì để các huyện tự phát thực hiện cho đến khi đủ tiêu chí theo quy định.

"Nếu 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm sớm thành quận, định hướng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ giảm được 164 cán bộ chuyên trách, hơn 2.000 đại biểu HĐND cấp xã", Giám đốc Sở Nội vụ nói.

4 huyện HoÃi Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm được đề nghị thÃnh quận

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng.

Kiến nghị tăng lương công chức như TP HCM

Theo ông Sáng, thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai quyết liệt và căn bản sắp xếp xong tổ chức bộ máy, được TƯvà dư luận đánh giá cao.

Đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280, giảm 121 đơn vị; đơn vị sự nghiệp cấp huyện giảm từ 206 xuống còn 96. Ngoài ra, TP cũng sắp xếp xong 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựngcòn41, sáp nhập 3 cơ quan quỹ thành 1 đơn vị.

TP đã tinh giản được 1.855 biên chế, gồm 630 biên chế công chức, 908 viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

4 huyện HoÃi Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm được đề nghị thÃnh quận

Bên cạnh đó,TP cũng xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế, xin ý kiến, bổ sung 4/5 nhóm đối tượng ở nghị định số 113 sửa đổi bổ sung nghị định 108.

Sở Nội vụ kiến nghị phân cấp cho Hà Nội được chọn lọc việc điều chỉnh công dụng nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; chọn lọc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP, chắc chắn quán triệt nghiêm túc nghị quyết TƯ 6 khóa 12.

Đồng thời điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, chọn lọc vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Hà Nội cũng kiến nghị cho phép được thực hiện cơ chế ủy quyền và lương của cán bộ, công chức, viên chức tương tự như TP.HCM đã được QH thông qua.

Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc quản lý, giao biên chế hành chính giai đoạn này chưa phù hợp có thực tiễn của các đô thị đang phát triển rất nhanh như Hà Nội và TP HCM, có khối lượng công việc rất lớn, tính chất phức tạp, nhạy cảm ngày càng cao.

Điển hình, Hà Nội có gần 8 triệu dân, đứng thứ 2 cả nước, mỗi năm có thêm 70 vạn người nhập cư, số lượng chuyển nhượng hành chính lớn có hơn 4 triệu hồ sơ hành chính mỗi năm.

Mặc dù có cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin mức độ 3 và 4, xong việc liên tục giảm biên chế hành chính là 1 điều cực kỳ khó khăn trong cân đối, bố trí biên chế đúng vị trí việc làm đã được xây dựng, công chức chịu sức ép lớn về khối lượng công việc được giao.

Đồng thời kiến nghị TƯ nghiên cứu việc cắt giảm biên chế cơ học hàng năm, hoặc có cơ chế cho địa phương dùng nguồn thu tăng thêm để sử dụng công chức hợp đồng có thời hạn đối có 1 số vị trí để đáp ứng ngay yêu cầu của vận hành công vụ.

Cùng có đó, Hà Nội kiến nghị TƯ có cơ chế, chính sách, chuyển sang tự chủ đối có khối giáo dục, để không ảnh hưởng đến an sinh xã hội mà vẫn chắc chắn mục tiêu tinh giản biên chế.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close