0915.916.915

Blog

2 năm, dự án Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc cần thêm gần 2.000 tỷ

Tổng nhu cầu vốn bổ sung để thực hiện Dự án đầu tư thi công Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc GĐ 2019 – 2020 là 1.893 tỷ đồng.

Cụ thể, theo văn bản về việc bổ sung vốn trung hạn GĐ 2016-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi Văn phòng Chính phủ, trong tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng cần bổ sung thêm trên (từ báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội), trong đó, công tác quy hoạch là 5,45 tỷ đồng, công tác chuẩn bị đầu tư là 31,67 tỷ đồng, dự án giải phóng mặt bằng 442,95 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng khu tái an cư (QH-HN01) 246,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tổng số vốn bổ sung trên cũng sẽ dành để xây dựng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (375,59 tỷ đồng), xây dựng khu ký túc xá (343 tỷ đồng), xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (448 tỷ đồng).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước đó Bộ đã có công văn báo cáo Thủ trướng Chính phủ phương án phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020, theo đó Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc chuẩn bị được bổ sung từ dự phòng trung hạn GĐ này là 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, xây dựng lại phương án trình Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong văn bản của mình, dẫn báo cáo của Đại học Quốc gia Hà Nội về 1 số kết quả thực hiện dự án GĐ 2002-2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến tháng 9/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chi trả bồi thường 894,49 ha đạt mật độ 73,21%, chưa bồi thường 327,24 ha. Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 6/21 dự án thành phần.

Về tổng vốn đã huy động, đến hết 2018 vốn đã huy động từ các nguồn để đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội là 1,98 tỷ đồng (tương đương có số vốn cần bổ sung thêm trong hai năm 2019-2020). Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 1,61 tỷ đồng, vốn ODA là 375 tỷ đồng.

Các KH đang xem chuyên mục blog the residence của dự án đất nền the Residence 1 củ chi tọa lạc ở mặt các con phố các con phố Võ Văn Bích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close